WordPress căn bản

Bạn cần Login để Truy cập vào trang này! Vui lòng gởi email về wpvuidotcom@gmail.com, tiêu đề WPVUI Support nếu gặp vấn đề đăng nhập!

Nội dung Khóa học

Các chuyên đề Status
1

Làm quen với WordPress

2

Cài đặt WordPress

3

Quản trị WordPress - Làm chủ WP Dashboard

4

Cài đặt & Update Theme, Plugin WordPress

5

Các thiết lập chung cần thiết cho mọi Website WordPress

6

Làm chủ Gutenberg Editor 2022

7

WordPress Changelog

WPVUI PREMIUM 2022 SẮP CLOSEDĐĂNG KÝ NGAY - 50% OFF
Scroll to Top