Các thiết lập chung cần thiết cho mọi Website WordPress

Trong phần này, ta sẽ thực hiện thiết lập các cấu hình chung cần thiết nhất cho WordPress:

  • Cấu hình Permalinks chuẩn SEO
  • Chọn Editor mặc định cho WordPress
  • Tích hợp tính năng chống Spam Comments
  • Tích hợp tính năng gởi email trên WordPress bằng cách dùng SMTP miễn phí của Gmail.

Đây là các thiết lập mà mọi website chuyên nghiệp cần có.


Scroll to Top