Cài đặt WordPress

Để có một WordPress Website hoàn chỉnh, ta làm các bước sau:

  1. Chuẩn bị Hosting – Domain & Trỏ domain về Hosting: Hosting ở đây có thể là shared hosting hoặc VPS.
  2. Tạo Website trên Hosting: hay còn gọi là thêm domain vào hosting hay tạo virtual hosting (vhost) cho domain
  3. Cài chứng chỉ bảo mật SSL cho website vừa tạo (tùy chọn): thực hiện cài SSL cho website trên shared hosting/ vps.
  4. Cài WordPress trên Website vừa tạo: cài WordPress cho website trên shared hosting/ vps.

Xem chi tiết cách thực hiện ở từng topic bên dưới nhé!


Scroll to Top