Chuyên đề Tăng tốc Website WordPress

Trong chuyên đề tăng tốc WordPress 2022, có những nội dung mới sau:

  • Hướng dẫn Core Web Vitals 2022
  • Hướng dẫn tăng tốc WordPress toàn diện với WP-Rocket phiên bản mới nhất
  • Hướng dẫn ‘tối ưu sâu’ điểm tốc độ WordPress với plugin Perfmatters
  • Hướng dẫn sử dụng WebP – chuẩn ảnh web hiện đại, nhẹ hơn nhiều so với ảnh jpg hay png

Scroll to Top