Chuyên đề Tăng tốc Website WordPress

Tăng tốc WordPress là chuyên đề cuối cùng của Khóa học Pro WP Master, sau các chuyên đề Làm chủ WP Dashboard, SEO, Bảo mật, Backup.

Sau khi hoàn thành chuyên đề Tăng tốc Website WP, chúng ta có thể bắt đầu các Case study rồi.

Trong chuyên đề tăng tốc, chúng ta sẽ có các phần sau:

Phần 1 – Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ Website, các công cụ Test tốc độ tốt nhất.

Phần 2 – Cấu hình Hosting để tối ưu tốc độ & hiệu năng Website WordPress

Phần 3 – Tìm hiểu về Tăng tốc Caching, hướng dẫn tăng tốc với 2 plugin tốt nhất hiện nay là WP-Rocket và Swift Performance

Phần 4 – Cuối cùng, chúng ta có một Topic đầy đủ về Tối ưu ảnh cho Website.

Bonus A – WPBQ sẽ bổ sung plugin SmushIT Pro (bản thương mại) + hướng dẫn tối ưu ảnh hàng loạt bằng plugin nổi tiếng này.

Bonus B: Case Study tăng tốc A-Z

VHW Team đang xây dựng một minicourse về Tăng tốc WordPress, có kèm 2 case study thực hành tăng tốc trên một site hoàn chỉnh – trong đó có trình bày một số kỹ thuật để vừa tăng tốc độ load và đặt điểm Speed Test cao trên công cụ ‘khó nhằn’ Google PageSpeed Insight – đặt biệt là trên phần Mobile! .

WPBQ sẽ bổ sung 1 case study vào khóa học này, ở cuối chuyên đề tăng tốc WordPress – Các bạn sẽ được gởi email thông báo khi case study được đưa vào hoàn chỉnh.

Chúc các bạn thành công!


Scroll to Top