Làm chủ Gutenberg Editor

Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Gutenberg – Block Editor, các tính năng mới nhất, cách sử dụng để viết bài và thiết kế trang web hiệu quả.

  1. Giới thiệu Gutenberg Editor, so sánh với Classic Editor & Page Builders
  2. Hướng dẫn sử dụng Gutenberg Editor
  3. Giới thiệu Blocks hiện có trên Gutenberg Editor

Nhắc lại một xíu, chúng ta có thể dùng song song Classic Editor và Gutenberg Editor trên cùng một website WordPress, và có thể tùy ý chuyển đổi qua lại khi soạn thảo và thiết kế.

Xem lại chi tiết ở phần trước:

Chọn Editor mặc định cho WordPress


Scroll to Top