Tạo Website WordPress chuyên nghiệp

Ở chuyên đề này, ta từng bước tạo một website có cấu hình tối ưu, với đầy đủ tính năng bảo mật & backup tự động, tối ưu tốc độ & SEO. Sau phần này ta sẽ có một website với bộ khung vững chắc nhất mà mọi website WordPress chuyên nghiệp cần có.

Phần này bao gồm các topic:

  1. Các bước chuẩn bị để một website WordPress: domain & hosting (*), trỏ domain về hosting
  2. Tạo website trên hosting, tối ưu thông số hosting cho WordPress và cài Let’s Encrypt SSL
  3. Cài đặt WordPress
  4. Thiết lập cấu hình chung cho WordPress
  5. Thiết lập tính năng gởi email trên WordPress
  6. Cấu hình bảo mật WordPress với iThemes Security
  7. Thiết lập tính năng backup tự động với All in One WP Migration và UpdraftPlus
  8. Tối ưu tốc độ với WP-Rocket & Thiết lập tính năng tự động chuyển ảnh sang WebP
  9. Cấu hình SEO với SEOPress
  10. Email Marketing với Mailchimp & ConvertPro

(*) Hosting ở đây bao gồm hướng dẫn cho Shared Hosting (cPanel) lẫn VPS.

Sau chuyên đề này, ta sẽ có một Website với tính năng mạnh mẽ – làm nền tảng để thiết kế mọi dự án sau này.


Scroll to Top