Tạo Website WordPress chuyên nghiệp

Đây là Chuyên đề mở đầu cho mọi dự án Website WordPress chuyên nghiệp, bao gồm các công việc từ bước chuẩn bị, cài đặt WordPress, đến việc hoàn tất thiết lập các cấu hình chung cần thiết và những tính năng chuyên nghiệp như bảo mật – backup, tăng tốc, tối ưu SEO.

Khi hoàn tất chuyên đề này, bạn sẽ có một Website WordPress mạnh mẽ – sẵn sàng để xây dựng nội dung và thực hiện công đoạn thiết kế để hoàn thiện dự án thực tế theo từng nhu cầu cụ thể: Business Website, Blog/ Magazine/ News hoặc LMS, eCommerce Website,…

Điều đặc biệt ở chuyên đề này là chúng ta sẽ đi qua từng bước nhanh & gọn, không giải thích quá chi tiết từng tính năng. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm với WordPress và muốn hiểu thật kỹ, có thể truy cập các mini courses riêng cho từng tính năng.

Ở đây, ta sẽ thực hành trực diện để nhanh chóng có một Website WordPress mạnh mẽ – đảm bảo có nền tảng tốt nhất để triển khai các  loại dự án riêng.

 


Scroll to Top