Cho phép Update themes – plugins bằng upload file .zip

Chủ đề Progress:

Áp dụng: từ WordPress 5.5 trở đi

Tính năng này được cộng đồng WordPress rất hoan nghênh.

Trước đây nếu bạn muốn upload một theme/ plugin dưới dạng file .zip lên WordPress thì bắt buột nó phải khác tên với các thư mục theme/ plugin hiện có trên WordPress. Nguyên nhân là WordPess không cho phép bạn ghi đè một thư mục đang có trên thư mục themes hay plugins.

Ví dụ bạn đang có theme Flatsome trên site, thì trong thực mục wp-content/themes sẽ có thư mục chứa theme là flatsome. Khi bạn upload file flatsome.zip lên sẽ bị lỗi vì WordPress không cho phép file này giải nén thành thư mục flatsome vì thư mục đã có trên site rồi – bạn không được phép giải nén để ghi đè thư mục đang có.

Việc này vô cùng bất tiện vì khi cần update theme/ plugin mà tác giả không hỗ trợ update trực tiếp trên WP Dashboard, bạn không thể upload phiên bản nâng cấp mà không xóa phiên bản cũ trước đó – trong khi việc xóa theme/ plugin trên WordPress có thể khiếp mọi dữ liệu bị mất theo.

Trước đây muốn update theme từ file .zip cùng tên ta dùng giải pháp:

  • Đổi tên file .zip của phiên bản nâng cấp, tải lên cài đặt và kích hoạt thay cho bản cũ (de-activate bản cũ) sau đó nếu mọi tính năng của site ok, ta mới xóa phiên bản cũ đi.

Từ WordPress 5.5 trở đi, bạn có thể upload trực tiếp phiên bản mới dưới dạng file .zip lên để ghi đè nâng cấp theme/ plugin mà không gặp trở ngại gì, dữ liệu liên quan của theme/ plugin vẫn giữ nguyên trong quá trình ghi đè phiên bản cũ.

Nâng cấp themes – plugins bằng upload file .zip

Khi upload file .zip của theme, plugins, nếu phát hiện trên site có một phiên bản khác (cũ hơn hoặc mới hơn) của theme/ plugin đó, thì WordPress sẽ thông báo cụ thể và hiển thị tùy chọn để bạn upload nâng cấp bằng cách ghi đè lên thư mục code hiện tại, như hình bên dưới khi nâng cấp theme Astra bằng cách upload file astra.zip:

Thông báo khi update file zip để nâng cấp theme - plugins

 

Down-grade/ Rollback Themes – Plugins bằng upload file .zip

Không chỉ hỗ trợ update bằng cách upload trực tiếp file .zip mà WordPress 5.6 trở đi cũng hỗ trợ down-grade (hay còn gọi là rollback) theme/ plugin.

Tức là bạn có thể upload một file .zip của phiên bản theme/ plugin cũ để thay thế cho bản mới có trên site, thường dùng trong trường hợp phiên bản mới gây lỗi hoặc làm giảm hiệu năng, tốc độ của website sau khi bạn lỡ update. Thông báo khi down-grade/ rollback cũng giống như khi update, như hình:

Rollback một theme, plugin qua file zip

Nhận xét tính năng update themes/ plugins từ file .zip

Đây là tính năng rất tuyệt, vô cùng tiện lợi trong trường hợp bạn dùng theme/ plugin không hỗ trợ update trực tiếp, ví dụ các theme của StudioPress, hay các theme từ Themeforest mà bạn không có key license để kích hoạt tính năng update automatically từ Server của tác giả.

 

Trả lời

Scroll to Top