Hỗ trợ Native Images Lazy – Loading từ WordPress Core

Chủ đề Progress:

Áp dụng: từ WordPress 5.5

Lazy-Loading là tính năng vàng để tối ưu tốc độ load của Website, đặc biệt là trên thiết bị di động. Thường lazy load sẽ áp dụng cho images và videos, audios hay html frame, nhưng phổ biến nhất vẫn là ảnh (images).

Khi áp dụng tính năng lazy-loading cho images, các thành phần khác của trang web sẽ ưu tiên tải trước, ví dụ định dạng trang web (layout – css) hay văn bản (text) sau đó ảnh sẽ được load từ từ khi người dùng xem tới phần văn bản tương ứng thay vì load đồng bộ toàn bộ ảnh sẽ khiến thời gian tải trang kéo dài tác động tiêu cực tới trải nghiệm người dùng.

Lazy-Loading cũng giúp tăng điểm speed-test đáng kể, nhất là với thang điểm khó nhằn của công cụ Google PageSpeed Insight.

Trước đây nếu bạn dùng các plugin tăng tốc Caching như LiteSpeed Cache, WP-Rocket, SwiftPerformance … thì chúng có hỗ trợ tính năng Lazy Loading cho Images, Videos hay iFrames. Giờ đây mặc định WordPress sẽ bật tính năng lazy-loading cho mọi ảnh dùng trên Websites (ở trang hoặc các bài viết, widgets…).

Ưu điểm của Native Lazy-Loading

Trong WordPress, các tính năng gọi là built-in hay native là các tính năng được tích hơp ngay trên mã nguồn WordPress – WordPress Core, thay vì bạn phải cài plugin hay code tính năng đó trên theme.

Tính năng native có ưu điểm cực lớn là:

  • Tương thích hoàn toàn với mã nguồn WordPress vì nó được phát triển chung với WordPress Core
  • Tốc độ load siêu nhanh vì load cùng lúc với các chức năng của WordPress Core, thay vì load ở ‘gai đoạn thứ cấp’ nếu dùng qua plugins hay code trên themes.

Ví dụ rõ nhất là, trình soạn thảo Gutenberg Editor – với các tính năng Page Builder của WordPress sẽ giúp bạn xây dựng các trang có tốc độ load nhanh hơn so với các trang xây dựng trên các plugin Page Builder Elementor, Brizy, Visual Composer hay Page builder tích hợp riêng của các theme như Flatsome (UX Builder), X-theme (Cornerstone Builder), Avada (Fusion Builder)… Nguyên nhân là Gutenberg Editor là native-builder, các block của nó load cùng lúc với các tính năng của WordPress Core.

Nhận xét tính năng Native Image Lazy – Loading

Với việc tích hợp tính năng Image Lazy – Loading trên WordPress core, chúng ta sẽ hưởng lợi thêm một xíu với tốc độ và sự ổn định tốt hơn (dù không quá nhiều) so với việc bật tính năng này trên các plugin tăng tốc.

Nếu bạn dùng plugin tăng tốc như WP-Rocket, thì nếu bạn quyết định bật Lazy-Loading trên WP-Rocket, nó sẽ tự động thay thế cho native Lazy-Loading của WordPress.

Trả lời

Scroll to Top