Hỗ trợ tốt hơn cho PHP 8

Chủ đề Progress:

Một điều rất lạ trong năm nay là cộng đồng lập trình viên tĩnh lặng bất thường dù ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới Web – PHP ra mắt bản nâng cấp lớn.

Những nâng cấp đáng kể của PHP 8 là:

Hỗ trợ Just in Time Compiler (JIT)

Just in Time Compiler là trình biên dịch tại chỗ, ám chỉ việc biên dịch cùng lúc với quá trình thực thi lệnh PHP thay vì biên dịch toàn bộ trước rồi mới thực thi.

PHP JITcó thể được bật / tắt vào lúc biên dịch mã code PHP. Khi được bật, mã PHP được lưu trữ trong một vùng nhớ cache và sẽ được chạy khi có yêu cầu.JIT Compiler đã được biết đến rông rãi trên Javascript.

Việc PHP 8 hỗ trợ JIT Compiler hứa hẹn sẽ cải thiện rất đáng kể tốc độ xử lý lệnh PHP so với các phiên bản trước, nhất là với các tác vụ phức tạp.

PHP 8 còn có một số hàm mới, lượt bỏ (không còn hỗ trợ) nhiều hàm cũ (thường đã lâu rồi không còn được dùng rộng rãi, nhưng vẫn có một số nhỏ plugin WordPress còn dùng).

Ngoài cải thiện tốc độ thực thi lệnh nhờ JIP Compiler thì tổng thể các nâng cấp của PHP 8 còn cải thiện hiệu năng hoạt động rất lớn so với PHP 7.

Bạn có thể xem chi tiết các nâng cấp của PHP 8 tại đây!

Dù đã được hỗ trợ trên hầu hết các dịch vụ Server (Hosting cPanel, VPS..) nhưng theo dự đoán phải mất vài năm để phần lớn các Website nâng cấp lên phiên bản này, trong số đó thì CMS WordPress chiếm phần lớn nhất!

Hiện nay, đến tháng 6/2022, phiên bản ổn định mới nhất của PHP 8 là PHP 8.1 đã được hỗ trợ tốt bởi các dịch vụ Hosting (như AZDigi) và mã nguồn WordPress (hiện là WordPress 6.0), cũng như themes & plugin phổ biến.

Trả lời

Scroll to Top