Hỗ trợ XML Sitemaps từ WordPress Core

XML Sitemap
Chủ đề Progress:

Áp dụng: từ WordPress 5.5

Sitemaps là một file .xml hoạt động như tấm bản đồ để các công cụ tìm kiếm (bot) của Google, Bing, Yandex… dò tìm và đánh chỉ mục Website một cách chính xác, hiệu quả.

Trước đây để tạo XML Sitemaps cho WordPress, ta thường dùng các plugin. Hầu như các plugin SEO đều hỗ trợ tính năng tự động tạo XML Sitemaps cho Website (ví dụ Yoast SEO, AllinOne SEO Pack, Rankmath SEO..)

Chú ý: có thể bạn nhầm lẫn giữa robots.txt file và sitemap.xml file, vài trò của 2 file này khác nhau:

  • XML Sitemap là file dẫn đường cho bot index các trang (dựa vào link) của Website để đưa các trang này lên kết quả tìm kiếm
  • Robot (robots.txt) là file dùng để chặn (Disallow) hoặc cho phép (Allow) bot dò đến các thư mục, file trên Website.
Phân biệt XML Sitemap và Robots.txt
File Robots.txt

WordPress 5.5 trở đi tích hợp tính năng tự động tạo XML Sitemaps, họ gọi là Extensible Core Sitemaps – tức nhân Sitemaps có khả năng mở rộng: cụ thể là WordPress sẽ sinh ra một sitemaps chuẩn và cung cấp giải pháp để nhà phát triển có thể mở rộng thêm các tính năng mở rộng dựa trên sitemaps này.

Core Sitemaps sẽ tự động sinh ra và hoạt động nếu bạn Không bật tính năng chặn Index trên WordPress. File này bạn có thể truy xuất qua đường dẫn domain/wp-sitemap.xml, ví dụ wpbanquyen.com/wp-sitemap.xml

Và nó hỗ trợ các loại nội dung sau:

  • Homepage
  • Posts page
  • Core post types (Pages and Posts)
  • Custom post types
  • Core taxonomies (Tags and Categories)
  • Custom taxonomies
  • Author archives

Nếu bạn dùng các plugin SEO hay plugin tạo Sitemaps khác thì Core Sitemaps cũng không tác động xu đột gì với các sitemaps khác trong việc hỗ trợ đánh chỉ mục Website (Indexing).

Nhận xét tính năng Extensible Core Sitemaps

Hỗ trợ tính năng Sitemaps từ WordPress Core thực sự không quá ý nghĩa cho người dùng cuối vì mọi WordPress Website đều dùng plugins SEO mà hầu hết plugin SEO đều đã hỗ trợ cái này.

Tuy nhiên đối với WordPress Developer thì Extensible Core Sitemaps sẽ cho phép họ dùng sẵn tính năng trên WordPress Core và linh hoạt mở rộng thêm thay vì phải phát triển code từ A-Z.

Trả lời

Scroll to Top