Làm thẻ MasterCard Online trong 30 phút

Đa số các tiện ích giới thiệu trong Premium Tricks đều cần thẻ thanh toán quốc tế để xác thực. Nên chúng ta cần có một thẻ VISA Debit/ hoặc MasterCard Debit/ Prepaid mới đăng ký được.

Thẻ MasterCard Debit/ Prepaid của ViettelPay giúp bạn thanh toán các dịch vụ online trong nước và quốc tế an toàn, không ảnh hưởng gì đến tài khoản ngân hàng chính của bạn, WPVUI khuyên bạn ưu tiên dùng thẻ này khi đăng ký hoặc thanh toán online cho các dịch vụ quốc tế.

Xem hướng dẫn cách đăng ký ở đây:

Làm thẻ MasterCard Online trong 30 phút

Scroll to Top