Twenty Twenty One – Default Theme mới cho Gutenberg Full Site Editing (FSE)

Ở phiên bản WordPress 5.6 giới thiệu kèm một Default theme mới – Twenty Twenty One (2021), với giao diện block, thiết kế tối giản, màu nền gợi nhớ thở sơ khai của nghệ thuật CSS (CSS Zen Garden).

Dù thiết kế rất đơn sơ nhưng đây là Theme hỗ trợ Gutenberg Editor mạnh nhất hiện tại, cho phép chúng ta sử dụng toàn bộ các tính năng mới nhất, các blocks mới nhất của Gutenberg.

Điểm nổi bật của Twenty Twenty One:

  • Hỗ trợ toàn diện Gutenberg Editor
  • Tốc độ load siêu nhanh
  • Hỗ trợ Dark Mode
  • Hỗ trợ các Block Patterns mới nhất của Gutenberg Editor
  • Tối ưu cho Full Site Editing (FSE) 

Nhận xét: Twenty Twenty One là theme chuẩn để triển khai các dự án Website tận dụng toàn bộ sức mạnh của Gutenberg Editor và tương lai gần là Full Site Editing (FSE – ta sẽ gặp lại cái này ở cuối topic).

Trả lời

Scroll to Top